bilde

Vekst og utvikling gjennom samarbeid

Arena-programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

Aktuelt fra Arena

Fire nye Arena-prosjekter kjent i dag

Næringslivsminister Monica Mæland offentliggjorde i dag listen over nye næringsmiljøer. Her ble fire nye arena-prosjekt presentert, Arena velferdsteknologi i Rogaland, i4plastics i Oppland, Arena arktisk vedlikehold i Finnmark og Norwegian Fasion Hub i Oslo.

Teknologi for grønnere maritim næring

Maritime CleanTech West arbeider med utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av teknologi som reduserer utslipp fra maritime aktiviteter. Klyngen fokuserer på energi-optimaliserte løsninger, og løsninger som kan redusere utslipp til luft og sjø.