bilde

Vekst og utvikling gjennom samarbeid

Arena-programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

Aktuelt fra Arena

Utlysning av nye klyngeprosjekter

Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet inviterer i 2014 til sitt felles program for klyngeutvikling. Programmet viderefører tilbudet gjennom de to foregående programmene Arena, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og etablerer i tillegg et tredje nivå gjennom tilbudet Global Centres of Expertise (GCE).

Teknologi for grønnere maritim næring

Maritime CleanTech West arbeider med utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av teknologi som reduserer utslipp fra maritime aktiviteter. Klyngen fokuserer på energi-optimaliserte løsninger, og løsninger som kan redusere utslipp til luft og sjø.

Norsk vindteknologi henger høyt

Den midt-norske kompetansen på vindkraft er nå samlet under paraplyen Windcluster Mid-Norway, en industri- og teknologiklynge som jobber for å styrke klyngebedriftenes verdiskaping innenfor både landbasert vindkraft og havvind. Klyngen ble etablert i 2010, og sammenslutningen opplever allerede at norsk vindteknologi seiler i medvind.