bilde

Vekst og utvikling gjennom samarbeid

Arena-programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

Aktuelt fra Arena

Utlysning nye klyngeprosjekter 2015

Norwegian Innovation Cluster inviterer klyngeprosjekter til å søke deltakelse i programmet gjennom utlysning 2015. Det er mulig å søke på alle tre nivåene Arena, NCE og GCE. I tillegg er det mulig å søke forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to.

Lønnsomhetsanalyse av bedriftene i Arenaprosjektet viser sterk verdiskapingsvekst

Gir det effekt å delta i klyngeprosjekt? Oppnår vi økt verdiskaping? Dette er spørsmål som mange stiller i klyngeprosjekter, og særlig nå i disse årsrapport-tider. Ikke alle effekter er like enkle å måle, men Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har nettopp sett på akkurat; lønnsomhet i klyngebedriftene. Og analysen viser gode resultater!

Foresight-prosess i reiselivsklyngen USUS

Arena-klyngen Usus kjører en omfattende foresight-prosess; eller med andre ord en trend og fremtidsanalyse. Nylig ble del to av denne prosessen gjennomført, hvor klyngens medlemmer stemte fram de trendene som vil bli mest viktig for reiselivet og klyngen fram mot 2025. Denne avstemmingen vil sammen med alt annet som gjøres i foresight-prosessen, stake ut fremtiden for næringsklyngen.